Tag: tập cách bình thản với những nỗi buồn

suanonalphalipid.org

TẬP CÁCH BÌNH THẢN VỚI NHỮNG NỖI BUỒN

Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày với mỗi kiếp người, mỗi ngày đi qua có biết bao sự kiện ngang đường, vui buồn, hạnh phúc hay thống khổ, đều giống như một loại gia vị, một chất xúc tác…