Tag: nhan qua bao ung

suanonalphalipid.org

Gieo gì thì sẽ gặt nấy

Quy luật cuộc sống chính là gieo nhân nào thì gặt quả đấy, đây được gọi là luật nhân quả. Tại sao nhiều người làm ác nhưng họ vẫn có cuộc sống tốt, thậm chí vui vẻ hơn những người…